Testler / Analizler

Testler / Analizler

 Laboratuvar hizmetlerinin etkinleştirilmesi ile bu kaynakların ülkemizde  kalması temin edilmiş olacaktır.Tarımsal üretimde gübre, ilaç, koruyucu madde vb. girdilerin  gereğinden fazla ya da az kullanıldığında üretimin düşük ve kalitesiz olması  yanında çevre, insan ve hayvan sağlığına verdiği zararların telafisinin  (bozulan toprakların ıslahı, kirlenen suların temizlenmesi, hayvan hastalıkları  salgınlarının önlenmesi gibi) çok pahalı ve bazı hâllerde olanaksız olduğu görülmektedir.  Laboratuvar analizlerine dayalı girdi kullanımının, ülke tarımına ve çiftçisine  yapılabilecek en önemli stratejik yatırım ve eğitim hizmeti olduğu  unutulmamalıdır.Güvenli ve kaliteli gıdaların üretilebilmesi için çiftlikten  sofraya kadar üretim aşamasında görev yapan meslek elemanının bilgi, beceri ve  yeterliklerinin artırılması gerekir. Bu alanda yapılacak çalışmalar ile Avrupa  Birliği normlarına ulaşılması hedeflenmektedir.