Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Laboratuvarımıza gelen Denetim, Özel İstek, İthalat, İhracat amaçlı gıda, yem ve su numunelerinin Türk Gıda Kodeksi ve Türk standartları kriterlerine uygunluğunun tespiti için Fiziksel Analizleri yapılmaktadır.

Analizlerimizde, Türk Gıda Kodeksi, TSE Standartları ve Uluslararası metotlar (AOAC, EPA, vs.) baz alınmakla birlikte güncellikleri sürekli takip edilmektedir.

Fiziksel Analiz Laboratuvarımıza gelen gıda, yem ve su numunelerinde genel olarak;

Organoleptik Analizler (Fiziksel özelliklerine yönelik rengi, tadı, kokusu, görünümü),

Hububat ve Bakliyatlarda; Yabancı Madde, Diğer Türden Tanelerin Analizleri,

Rutubet (Nem) / Kuru Madde Tayini,

Kül Tayini,

Elektriksel İletkenlik Tayini,

pH Tayini,

Elek Analizleri,

Yoğunluk (Özgül Ağırlık) Tayini,

Glüten Tayini,

Çözünebilir Kuru Madde(Briks) Tayini,

Kırılma İndisi Tayini,

Yabancı Madde Tayini gibi Fiziksel analizler uygulanmaktadır.